Forside

Konsulent
Elektroservice
Om oss
Bilder
Våre samarbeidsparnere


Torødveien 111
3135 Torød

Tlf: 33 38 74 41
Mobil: 90 77 84 29

E-mail: rune@lander.no

 


Konsulent

Site rep.

”Hovedtyngden innen konsulent oppdrag er Site rep. Oppgaver, eller Inspektør for kunde på produksjons sted o.l.
Som Site rep. Er oppgavene å følge opp sikkerhet for arbeiderne, produktene og miljøet på arbeidsstedet. Er det avvik ifølge satte normer eller regler blir dette tatt opp og stort sett rettet på av utførende part.
Kvalitets oppfølgning er også en stor del av site rep. Oppgavene. Prosedyrer og arbeidsrutiner gåes igjennom slik at utførelsen av arbeidene blir av høyest mulig kvalitet.
Selve arbeidsutførelsen følges opp og logger / rapporter lages daglig.
Arbeidsområder strekker seg over hele verden, også offshore på fartøy eller plattform.
Rune Lander har lang erfaring innen industriell produksjon og spesialfelt er produksjon og kontroll av offshore styringskabler.

Arbeidsleder/Prosjektstøtte.

Prosjekt engasjement innen produksjon er også en del av arbeidsområdene.
I travle tider kan det være behov for ekstra bemanning på et f.eks. parallelt prosjekt.
Som arbeidsleder eller prosjektstøtte går arbeidsoppgavene fra direkte styring av arbeidsoppgaver og HMS. Arbeidsoppgaver er planlegging av produksjon, kvalitetsikring, og utførelse av produksjon. Med lang erfaring innen industriell produksjon av både multifunksjons kabler og strukturer er tilbakemeldingene fra kunder veldig gode.

Offshore

Rune Lander har god erfaring innen arbeid offshore.
Ved installasjon og legging av styringskabler i oljesektor er det behov for teknisk assistanse ved håndtering av styringskabler, kappe reparasjoner, monitorering av både hydraulikk og elektro, hydraulisk trykktesting, elektrisk testing av kabler ( IR, CR, TDR og OTDR).
Ved inntrekk på plattform og avhenging og tilkobling av styringskabel toppside.
Slutt test og verifisering med rapporter.

© Copyright Lander Konsulent og Elektroservice - Deisign by KWD