Forside

Konsulent
Elektroservice
Om oss
Bilder
Våre samarbeidsparnere


Torødveien 111
3135 Torød

Tlf: 33 38 74 41
Mobil: 90 77 84 29

E-mail: rune@lander.no

 


Asgard B

Kursor over bilde gir forklaring på bilde

”Her ser vi arbeid med umbilical på dekk av leggefartøy. ”Her er Åsgard B hvor vi ser J-tubene til styringskabler går ned under plattformen. ” Tverrsnitt av forskjellige umbilicaler, som jeg har jobbet med.
”Typisk testoppsett ved eltesting av umbilical” Det er behov for forskjellige testinstrumenter ved testing av el-kabler. Her er noen av instrumentene.” ” Det er behov for forskjellige testinstrumenter ved testing av el-kabler. Her er noen av instrumentene.” ”Ombygging av styring, motorstyringer eller vedlikehold, utbytting. Her en ny frekvensomformer i et gammelt styreskap.”
”Testoppsett for hydraulisk testing av rør i umbilical. Det settes opp flere manifolder med lekkasje oppsamler etter antall trykklasser og væske typer. Trykkvegger settes opp rundt for sikring av eventuelle brudd.” ”Her ser vi under arbeid på dekk av leggefartøy, hvor vi skjøter inn en lengde med umbilical. ” Eksempel fra et anlegg som ble automatisert med omrons pls og skjerm system. Anlegget ble tegnet inn i programmet og vises på skjermen. Skjermen er en touch screen hvor de forskjellige maskindelene er knapper som styrer eller viser informasjon. Kun fantasien setter grenser her.”

 

 

© Copyright Lander Konsulent og Elektroservice - Deisign by KWD